Vandringspris

Bygdegårdsföreningen fick idag mottaga vandringspriset för Året socken, som överlämnades från Västergarn (årets socken 2023).

På bild, tre personer från Hablingbo, som representerade vår socken, Cajsen, Villy och Anita..

Vandringspriset överlämnades på Myrbacka där Hela Sverige skall leva, hade sitt årsmöte.

Tillställningen började med att Länstyrelsen berättade lite om hur beredskapsstrukturen är idag och hur den kommer att utvecklas med tiden.